Екологія довкілля та безпеки життєдіяльності — Енциклопедія Сучасної України

Екологія довкілля та безпеки життєдіяльності

«ЕКОЛО́ГІЯ ДОВКІ́ЛЛЯ ТА БЕЗПЕ́КА ЖИТТЄДІЯ́ЛЬНОСТІ» – науково-технічне періодичне видання. Засн. 2001 т-вом «Знання», НАНУ, Мін-вом освіти і науки України, Мін-вом екології та природ. ресурсів України. Виходить у Києві 6 разів на рік. Статті друкує укр., рос. та англ. мовами; наклад 500 прим. Висвітлює заг. проблеми екології, геоекології, інж. екології, приклад. екології, екол. освіти, техноген. безпеки, рац. використання природ. ресурсів, мед.-біол. аспекти життєдіяльності людини, методи дослідж. та матем. моделювання, екол.-екон. та правові проблеми. Гол. ред. – О. Митропольський (від 2001).

Д. Є. Макаренко, М. А. Коровіна


Покликання на статтю