Экология и промышленность — Енциклопедія Сучасної України

Экология и промышленность

«ЭКОЛО́ГИЯ И ПРОМЫ́ШЛЕННОСТЬ» – науково-виробничий журнал. Виходить щоквартально від 2004 у Харкові. Засн. і видавець – Укр. наук.-тех. центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторин. ресурсів для металургії та машинобудування «Енергосталь». Висвітлює питання екол. законодавства, наук.-тех. проблеми захисту довкілля, енергозбереження, утилізації відходів у пром-сті. Матеріали друкує укр. та рос. мовами; наклад 600 прим. Гол. ред. – Д. Сталінський (від 2004).

О. Л. Файнштейн

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
О. Л. Файнштейн . Экология и промышленность // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18703 (дата звернення: 29.09.2021)