Екологія та ноосферологія — Енциклопедія Сучасної України

Екологія та ноосферологія

«ЕКОЛО́ГІЯ ТА НООСФЕРОЛО́ГІЯ» – міжнародний науковий щоквартальник. Виходить від 1995. Засн. і видавці – Дніпроп. ун-т та Асоц. ЗМІ України. Статті публікує укр., рос. й англ. мовами; наклад 300 прим. Осн. тематика: проблеми біорізноманіття в Україні; охорона довкілля, роль громадськості у збереженні природ. середовища; екол.-екон. і природно-ресурсні моделі збаланс. розвитку країни; екол. ботаніка, зоологія та ліс. екологія; проблеми рекультивації земель, екологія ґрунтів і мікроморфологія; ноосферологія. Гол. ред. – А. Травлєєв (від 1995).

Літ.: Ситник К. М., Травлєєв А. П. До 15-річчя міжнародного наукового журналу «Екологія та ноосферологія» // Екологія та ноосферологія. 2009. Т. 20, № 1–2.

К. М. Ситник

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
К. М. Ситник . Екологія та ноосферологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18718 (дата звернення: 29.09.2021)