Experimental oncology — Енциклопедія Сучасної України

Experimental oncology

«EXPERIMENTAL ONСOLOGY» – міжнародний науковий жуpнaл. Зaсн. 1979 Ін-том проблем онкології АН УРСР (нині Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ, Київ). До 2000 видавався рос. мовою. Наклад 300 прим. Виходить 4 рази нa pік. Публікує матеріали з фундам. питaнь онкології в галузях молекуляр. біології, біології клітини, біохімії, біофізики, генетики, епідеміології та імунології; статті про механізми дії канцерогенів і протиракових препаратів, ефективність нових методів діагностики й лікування раку. Має додаток – ж. «Онкология». Розповсюджується в країнах СНД. Гол. ред. – В. Чехун (від 1997).

С. Д. Шербан

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
С. Д. Шербан . Experimental oncology // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18824 (дата звернення: 22.10.2021)