Extreme X3M — Енциклопедія Сучасної України

Extreme X3M

«EXTREME Х3М» – журнал. Засн. 1999 у Києві Д. Тимченком та О. Єременком; видавці – Держ. ком-т інформ. політики України, Всеукр. федерація екстрем. видів спорту. Виходить раз на місяць, статті друкує рос., укр., та англ. мовами; наклад 36 тис. прим. Осн. тематика: екстрем. види спорту, сучасна музика, урбаніст. культура. Рубрики: «X-Sport», «Graffiti», «Breakdance», «Music», «Life». Розповсюджується в Україні. Гол. ред. – А. Трешняк (від 2008).

С. О. Волотовський

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
С. О. Волотовський . Extreme X3M // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18842 (дата звернення: 19.10.2021)