Жаткович Юрій-Кальман Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Жаткович Юрій-Кальман Юрійович

ЖАТКО́ВИЧ Юрій-Кальман Юрійович (псевд.: Zs. Dénes atya, Zsatkovics Dénes; 14. 10. 1855, Ужгород – 25. 09. 1920, с. Стройне, нині Сваляв. р-ну Закарп. обл.) – історик, етнограф, літературознавець, перекладач. Брат П. Жатковича. Закін. Ужгород. г-зію (1876) та духовну богослов. семінарію (1881). Служив парохом на Закарпатті, зокрема від 1887 – у с. Стройне. Вивчав історію Церкви й етнографію Закарпаття. За працю «Влияние ягерских епископов и борьба против него в Мукачевской епархии» обраний чл. Мадяр. істор. т-ва (1884). Друкувався у «Листку», «Місяцесловах» (обидва – Ужгород), «Записках НТШ» (Львів) та угор. періодиці. Автор ґрунтов. «Етнографического очерка угро-русских» (уривки з нього 1896 під заголовком «Замітки етнографічні з Угорської Русі» вміщено у 2-му томі «Етнографічного збірника» НТШ), «Короткої історії руської літератури до татарської навали» («Kepes Csaladi Lapok», 1897, № 25), першого в Угорщині «Короткого нарису української літератури» («Magyar Szemle», 1900, № 26). Переклав угор. мовою окремі твори Марка Вовчка (1897), Ю. Федьковича (1898), І. Франка (1902), відомий протест зх.-укр. культур. діячів «І ми в Європі» (1896); з угор. – меморіал Е. Еґана «Економічне положення руських селян в Угорщині» (Л., 1901; Прага, 1922). Підручники Ж. для закарп. укр. шкіл були заборонені, лише 3 з них (із географії, історії та сусп. наук) 14 разів перевидано словац. мовою; багато творів не опубліковано.

Пр.: Історія історіографії угорських русинів. 1890; Князь Федор Корятович // Листок. 1891. № 12; Начерки із життя угорських русинів. 1895; Угорські русини, на ювілейний рік 1898 // Привіт доктору Івану Франку в 25-літній ювілей літературної діяльності. Л., 1898; Нарис історії Грушівського монастиря на Угорській Руси // Наук. зб., присвяч. проф. М. Грушевському. Л., 1906; Мадярські переклади творів Івана Франка // Привіт Іванові Франкови в сорокалітє його письменської праці. Л., 1916; Короткий нарис малоросійської літератури (Уривок) // Світ. велич Шевченка. Т. 3. К., 1964; Этнографическій очерк угро-русских // Новини Закарпаття. 1993, трав.–груд.; Весілля // Carpatica – Карпатика. 1999. Вип. 6.

Літ.: Гнатюк В. М. Юрий Жаткович // ЛНВ. 1904. Т. 26, кн. 10–12; Юрий Жаткович // Календарь «Унио» на 1921 г. Уж., 1920; Мазурок О. С. Юрій Жаткович як історик і етнограф Угорської Руси // УІ. 1993. Т. 30, № 116–119; Данилюк Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах. Уж., 1997; Мазурок О. Юрій Жаткович як історик та етнограф. Уж., 2001.

Д. Д. Данилюк


Покликання на статтю