Ждан Михайло-Богдан Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Ждан Михайло-Богдан Петрович

ЖДАН Михайло-Богдан Петрович (13. 07. 1906, с. Коровиця Голодівська Любачів. пов., Галичина – 25. 07. 1975, м. Клівленд, шт. Огайо, США) – історик. Дійс. чл. НТШ і УВАН. Закін. укр. г-зію в м. Перемишль (нині Польща), 1931 здобув ступ. магістра у Львів. ун-ті. Відтоді вчителював, зокрема 1942–44 – у 2-й укр. г-зії Львова. 1944 виїхав до Німеччини, перебував у таборах для переміщ. осіб (1945 у м. Траунштайн організував і очолив укр. г-зію). Від 1950 – у США: дир. курсів українознавства у Клівленді; 1963–75 – співроб. часопису «Український історик». Чл.-засн. Укр. істор. т-ва. Досліджував історію взаємин Київ. Русі з Золотою Ордою, укр. середньовіччя, проблеми укр. історіографії та біографістики. Автор низки ґрунтов. рецензій на праці рад. і польс. істориків, присвяч. періоду Київ. Русі. Підготував понад 120 статей для ЕУ.

Пр.: Stosunki litewsko-tatarskie za czasów Witolda, w. ks. Litwy // Ateneum Wilenskie. 1931. Т. 7, z. 3–4; The Dependance of Halych-Volyn'-Rus' on the Golden Horde // The Slavonic and East European Review. 1957. Vol. 35; Україна і Золота Орда: Укр.-татар. проблематика 13–15 ст. у світлі нової історіографії // УІ. 1964. № 4; Золота Орда // Визв. шлях. 1966. № 3–4; Битва над Калкою і другий напад татар на Україну та його наслідки в світлі Історії України-Руси М. Грушевського // УІ. 1966. № 1–2; До питання про залежність Галицько-Волинської Руси від Золотої Орди. Мюнхен; Нью-Йорк, 1968; Романовичі і Німецький Хрестоносний орден // УІ. 1973. № 3–4; Княжа доба в інтерпретації радянських істориків // Там само. 1977. № 1–2.

Літ.: Винар Л. Михайло Ждан (1906–1975) // УІ. 1975. № 3–4.

О. В. Ясь


Покликання на статтю