Жданко Тетяна Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Жданко Тетяна Олександрівна

ЖДАНКО́ Тетяна Олександрівна (19. 07 (01. 08). 1909, м. Єлизаветград, нині Кіровоград – 16. 04. 2007, Москва) – етнограф. Сестра І. Жданко. Закін. етногр. відділ. 1-го Моск. ун-ту (1930). Працювала 1931–36 зав. відділу Центр. музею Узб. РСР у Самарканді, 1936–41 – зав. відділу Узбекистану Музею народів СРСР (Москва); під час війни – лаборантом каф. етнографії 1-го Моск. ун-ту. Від 1944 – в Ін-ті етнографії АН СРСР (Москва): 1953–86 – зав. відділу етнографії народів Серед. Азії та Казахстану, вчений секр. 1945–59 – нач. етногр. загону, заст. нач. Хорезм. археол.-етногр. експедиції. Наук. дослідження: етнографія народів Серед. Азії та Казахстану. Під кер-вом Ж. укладено «Историко-этнографический атлас Средней Азии и Казахстана» (Держ. премія СРСР, 1981).

Пр.: Очерки исторической этнографии каракалпаков. Москва; Ленинград; 1950; Каракалпаки Хорезмского оазиса // Тр. Хорезм. археол.-этногр. экспедиции. Москва, 1952. Т. 1; Проблемы полуоседлого населения в истории Средней Азии и Казахстана // Сов. этнография. 1961. № 2; Основные этапы этнической истории народов Средней Азии и Казахстана // Народы Сред. Азии и Казахстана. Москва, 1962. Т. 1 (співавт.); Каракалпаки // Там само; Краткий очерк истории с древнейших времен до наших дней. Ташкент, 1971 (співавт.); Семья у народов Средней Азии // Семей. быт народов СССР. Москва, 1990 (співавт.).

Літ.: Камалов С. К. О жизни и научной деятельности Татьяны Александровны Жданко // Этнич. история и традиц. культура народов Сред. Азии и Казахстана. Нукус, 1989.

Р. М. Конта


Покликання на статтю