Живая мысль — Енциклопедія Сучасної України

Живая мысль

«ЖИВА́Я МЫ́СЛЬ» – щомісячний літературно-публіцистичний журнал. Виходив 1902–05 у Львові рос. мовою (усього 24 номери). Видавець – І. Свєнціцький. Дотримувався москвофіл. спрямування, пропагуючи надбання «общерусской» культури та сприяючи ідеол. вихованню проросійськи налаштованої молоді. Декларував ідею спорідненості слов'ян. культур, аргументував потребу створити в Галичині окремі російськомовні школи, висвітлював діяльність москвофіл. громад, проросійськи налаштованих студент. і жін. молодіж. т-в. Друкував твори Т. Шевченка, І. Франка, Ф. Достоєвського, О. Плещеєва, О. Апухтіна, А. Чехова, М. Горького, М. Некрасова, О. Андреєва та ін.; біогр. матеріали класиків рос. літ-ри; бібліографію рос. худож. літ-ри, наук. праць та преси; інформацію про життя студентства. Рубрики: «Замѣтки изъ далека» («Замѣтки изъ близка»), «Библіографія», «Изъ русских студенческих обществ въ Австріи», «Общественная лѣтопись». Додаток для молоді «Свѣтъ мысли» вміщував матеріали дидакт. та пророс. патріот.-вихов. плану. Серед авторів – Б. Глушкевич, С. Булик, Я. Глебовицький, А. Костенський, Д. Вергун, Ю. Яворський, А. Геровський. Відп. ред. – І. Савчак.

Літ.: Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Істор.-бібліогр. дослідж.: У 3 т. Т. 2. 1901–1911 рр. Л., 2002.

В. А. Передирій


Покликання на статтю