Житецький Гнат Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Житецький Гнат Павлович

ЖИТЕ́ЦЬКИЙ Гнат Павлович (15(27). 02. 1866, м. Кам'янець-Подільський, нині Хмельн. обл. – 08. 04. 1929, с. Буча, нині місто Київ. обл.) – літературознавець, архівіст, історик. Син П. Житецького. Дійс. чл. НТШ. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1889). Вчителював у С.-Петербурзі та Києві (1890–1924); водночас 1898–1903 – ред. відділу рос. і укр. історії вид-ва «Просвещение» (написав бл. 300 статей і довідок для «Большой Энциклопедии»), 1919 – часопису «Книжний вісник»; також був чл. істор. секції й Археогр. комісії ВУАН. Один із засн. Нац. б-ки Української Держави (1918), зав. відділу рукописів (1922–29) Всенар. б-ки України при ВУАН (нині НБУВ). Брав також участь у формуванні українознав. рукопис. фонду б-ки (1918–28) та роботі Комісії з розподілу рукопис. і архів. матеріалу між архівами, музеями й б-ками (1926–28), організов. у зв'язку зі створенням Центр. архіву; розробив перші алфавіт. і хронол. каталоги, інструкції з опису рукописів, документів, автографів на книгах тощо. Досліджував громад. течії та історію укр. культури 17–19 ст. Автор серії статей про Т. Шевченка, І. Франка, М. Максимовича, М. Костомарова, О. Русова, М. Марковського, М. Драгоманова. Підготував до вид. листування М. Лєскова, О. Лазаревського, М. Костомарова та ін. Архів Ж. зберігається у НБУВ.

Пр.: Первый ректор Киевского университета (М. А. Максимович) // Рус. школа. 1904. № 10/11; Українські і російські оповідання А. П. Стороженко // КС. 1905. № 9; Граматика Мелетія Смотрицького (З приводу 300-ліття її видання) // Книж. вісн. 1919. № 2; Лист і вірші Свидницького про селянські екзекуції // Україна. 1924. № 4; Дещо про рукописний відділ ВБУ // Бібліотеч. журн. 1925. № 2/3; Перші роки «Київської старини» та М. І. Костомаров // Україна. 1926. № 4; Київська громада за 60-х років. К., 1928.

Літ.: Плачинда В. П. Павло Гнатович Житецький. К., 1987.

ДА: Ін-т рукопису НБУВ, ф. 86.

Л. А. Дубровіна


Покликання на статтю