Єременко Валентин Никифорович — Енциклопедія Сучасної України

Єременко Валентин Никифорович

ЄРЕ́МЕНКО Валентин Никифорович (30. 07 (12. 08). 1911, с. Кремінна, нині місто Луган. обл. – 31. 10. 1992, Київ) – фізико-хімік, матеріалознавець. Батько Бориса та Віктора Єременків. Д-р хім. н. (1961), проф. (1960), акад. АНУ (1969). Засл. діяч н. УРСР (1974). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1975, 1985, 1991), премії ім. Є. Патона (1973) та І. Францевича (1988) АН УРСР. Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. ун-т (1936). Відтоді викладав у ВНЗах Харкова. 1940–52 працював в Ін-ті чорної металургії АН УРСР; 1952–92 – в Ін-ті проблем матеріалознавства АНУ (обидва – Київ): 1955–90 – зав. відділу фіз. хімії неорган. матеріалів, водночас 1960–65 – заст. дир. з наук. роботи, 1961–74 – зав. сектору фіз.-хім. та фіз. досліджень. За сумісн. від 1944 – у Київ. ун-ті: 1953–60 – зав., від 1960 – проф. каф. фіз. хімії. Засн. школи в галузі поверхневих явищ, діаграм стану та термодинаміки сплавів при високих т-рах. Досліджував поверхневі властивості та контактні явища на межах розподілу фаз різної фіз.-хім. природи, вивчав процеси формування матеріалів просоченням і спіканням у присутності рідкої фази, термодинам. характеристики, фазові рівноваги у конденсов. системах, побудову діаграм стану дво- та трикомпонент. систем з участю металів, металідів і металоподіб. сполук. За ред. Є. видано 3-томну працю «Физическая химия неорганических материалов» (К., 1988).

Пр.: Титан и его сплавы. 1960; Многокомпонентные сплавы титана. 1962; Спекание в присутствии жидкой металлической фазы. 1968 (співавт.); Основи прецизійного вимірювання поверхневої енергії розплавів за методом лежачої краплі. 1972 (співавт.); Тройные системы молибдена с углеродом и переходными металлами IV группы. 1985 (співавт.); Тройные системы титана с переходными металлами IV–VI группы. 1987 (співавт.); Карбиды редкоземельных металлов: Диаграммы состояния систем РЗМ-С. 1993 (усі – Київ).

Літ.: Валентин Никифорович Еременко: К 70-летию со дня рожд. // ФХММ. 1981. Т. 17, № 5; Валентин Никифорович Еременко: Биобиблиогр. указ. К., 1981; Єременко Валентин Никифорович. 1911–1992: Некролог // ДУ. 1992, 5 листоп.; Великанова Т. Я. Еременко Валентин Никифорович // ПорМ. 1996. № 7–8; Її ж. Вклад школы В. Н. Еременко в исследование диаграмм состояния и термодинамики металлов и систем // Там само.

Т. Я. Великанова


Покликання на статтю