Єфименко Георгій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Єфименко Георгій Григорович

ЄФИ́МЕНКО Георгій Григорович (17(30). 01. 1917, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 25. 06. 2012, Київ) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1972), проф. (1967), чл.-кор. НАНУ (1973). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1983). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2010). Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1940), де 1946–51 та 1959–73 й працював: від 1970 – ректор. 1951–55 – в апараті ЦК КПУ, 1955–59 – 1-й заст. міністра, 1973–84 – Міністр вищої та серед. спец. освіти УРСР. Від 1985 – зав. лаб. нових процесів і технологій в металургії Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Депутат ВР СРСР (1975–80), ВР УРСР (1980–85). Чл. ЦК КПУ (1975–85). Розробив нові методи та технології спікання залізоруд. матеріалів створенням спец. рідкої фази, способи рац. використання твердого палива під час агломерації руд, огрудкування шихтових матеріалів за допомогою флюсових в'яжучих, визначив залежність низки показників домен. процесу від інтенсивності плавлення. Осн. праці з проблем технології і формування домен. плавлення, підготовки до плавлення й поліпшення властивостей металург. сировини, автомат. керування домен. процесом.

Пр.: Изменение давления газов по высоте доменной печи // Сталь. 1951. № 5; Основы автоматического регулирования доменным процессом // Домен. процесс по новейшим исследованиям: Сб. науч. тр. Москва, 1963; Процессы смачивания при спекании железных руд и концентратов // Изв. АН СССР. Металлы. 1965. № 1 (співавт.); Металлургия чугуна: Учеб. К., 1970; 1974; 1988 (співавт.); Научно-технический прогресс, технологическая структура и проблемы совершенствования черной металлургии СССР. Дн., 1990; Анализ развития и технико-экономические проблемы прогресса производства стали в мире. Дн., 1993 (співавт.); Сталь и альтернативные материалы: Анализ и прогноз. Дн., 1997 (співавт.); Сталь на рубеже столетий. Москва, 2001 (співавт.).

Літ.: 90-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Єфименка // Вісн. НАНУ. 2007. № 1.

В. М. Нищадим

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
В. М. Нищадим . Єфименко Георгій Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20163 (дата звернення: 25.10.2021)