Жадько Віктор Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Жадько Віктор Олексійович

ЖАДЬКО́ Віктор Олексійович (16. 02. 1952, с. Іваньки, нині Маньків. р-ну Черкас. обл.) – письменник, публіцист. Д-р філос. н. (2008), проф. (2009). Чл. НСПУ (2002). Обл. літ. премії ім. М. Аркаса (2002) та ім. І. Огієнка (2007), Міжнар. премія ім. Д. Нитченка (2005). Закін. Микол. пед. ін-т (1976), ВПШ при ЦК КПУ (1981). Працював на парт. роботі, у ред. ж. «Україна» (Київ, 1984–89); в Ін-тах журналістики та міжнар. відносин Київ. ун-ту (1991–99); зав. каф. масових комунікацій Міжнар. ун-ту фінансів (1999–2003); від 2003 – зав. каф. журналістики та редакц.-видавн. справи Нац. пед. ун-ту (обидва – Київ). Шеф-ред. ж. «Департамент» (2001–06), гол. ред. г. «Памолодь» і «Ренесанс» (від 2007). В основі творчості Ж. – ідеї відродження істор. пам’яті та формування духовності укр. соціуму. Автор істор. календаря Миколаївщини «Узбереги Божої ріки» (2003), фотоілюстров. довідників «Байковий некрополь» (2004), «У пам’яті Києва: Столичний некрополь письменників», «Маньківщина: Не забуваймо рідного порогу» (обидва – 2006), наук. довідника «Український некрополь», посібника «Основи журналістики та редакційно-видавнича справа» (обидва – 2005), монографії «Історична пам’ять у системі духовного світу особистості» (2008; усі – Київ).

Тв.: Передай вогонь синам: Худож.-докум. повість. 1984; Де стежку торували партизани: Худож.-докум. повість. 1987; Благословенне святим Миколаєм. 2000; Грек із душею українця: Роман-пошук. 2003; Восставшие против императора: Роман-хроника. 2003; Сміливий Олексійко: Повість. 2005; Микола Аркас: Роман-пошук: У 2 т. 2008 (усі – Київ).

Літ.: Дзюба І. На дорогах пам’яті // Свобода. 2005, 1 лип.; Мацько Л. Те, що Ви зробили, пане Вікторе, не має ціни // КіЖ. 2007, 27 черв.; Погрібний А. Пам’ять родова, пам’ять – національна // ЛУ. 2007, 23 серп.; Професор Віктор Олексійович Жадько: Бібліогр. покажч. К., 2007.

Л. І. Мацько

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Л. І. Мацько . Жадько Віктор Олексійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20296 (дата звернення: 19.10.2021)