Жаков Калістрат Фалалійович — Енциклопедія Сучасної України

Жаков Калістрат Фалалійович

ЖА́КОВ Калістрат Фалалійович (Жаков Каллистрат Фалалеевич; 18(30). 09. 1866, с. Давпон, нині у складі м. Сиктивкар, Респ. Комі, РФ – 20. 01. 1926, Риґа, 1990 перепохов. у Сиктивкарі) – російський письменник, педагог, етнограф, філософ, математик. З походження комі. Навч. в Ун-ті св. Володимира (Київ, 1896–99), закін. С.-Петербур. ун-т (1901). Учителював; 1908–17 викладав у Петрогр. психоневрол. ін-ті (нині С.-Петербург). 1921 переїхав до Риґи. Як педагог обстоював важливість розвитку самостійності та твор. уяви у дітей. Учасник етногр. експедицій на Північ, один із перших популяризаторів культури і літ-ри комі; у фольклорі «нових» народів вбачав джерело оновлення культури Заходу. Опублікував низку переспівів і переказів комі у зб. «На Сѣверъ въ поискахъ за Памомъ Буръ-Мортомъ» (1905) та «Подъ шумъ сѣвернаго вѣтра» (1913; обидва – С.-Петербург). У низці творів описав світобачення людини, яка ще не зазнала впливу європ. цивілізації. Заперечуючи ідею І. Канта про неможливість пізнання світу, Ж. створив власну філософію – вчення про лімітизм (гол. теза: пізнання – це змінна величина, яка прямує до своєї межі, до буття), що вплинуло на формування укр. футуризму як підґрунтя теор. міркувань М. Семенка.

Пр.: Понятіе предѣла въ математике… С.-Петербургъ, 1905; Припципъ эволюціи въ гносеологіи, метафизикѣ и морали. С.-Петербургъ, 1906; О преподаваніи этики… С.-Петербургъ, 1908; Основы эволюціонной теоріи познанія. (Лимитизмъ). С.-Петербургъ, 1912; Логика (съ эволюціонной точки зрѣнія). С.-Петербургъ, 1912; Гипотеза, ея природа и роль в наукѣ и въ философіи. Петроградъ, 1915; О воспитаніи. Юрьевъ, 1917; Ученіе о душѣ. Юрьевъ, 1917; Лимитизм. Единство наук, философий и религий. Рига, 1929.

Тв.: Очерки изъ жизни рабочихъ и крестьянъ на Сѣвере. С.-Петербургъ, 1906; Въ хвойныхъ лѣсахъ. С.-Петербургъ, 1908; Два мира. Ст. Русса. 1914; Сквозь строй жизни. Ч. 1–4. С.-Петербургъ, 1912–14; Поэзия Земли. Рига, 1927; Под шум северного ветра: Рассказы, очерки, сказки и предания. Сыктывкар, 1990; Биармия. Сыктывкар, 1995; Сквозь строй жизни. Сыктывкар, 1996.

Літ.: Шабунин А. В. К. Жаковлőн вермőмъяс да усьлőмъяс // Войвыв кодзув. Сыктывкар, 1972. № 1; Белоконь С. Зырянский Фауст // Даугава. 1988. № 5; Канев С. К. Жаков: Жизнь и судьба. Сыктывкар, 1990.

С. О. Плахотнюк

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
С. О. Плахотнюк . Жаков Калістрат Фалалійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20310 (дата звернення: 19.10.2021)