Кролевецький краєзнавчий музей — Енциклопедія Сучасної України

Кролевецький краєзнавчий музей

КРОЛЕВЕ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кролевец. райвідділу культури (Сум. обл.). Розташ. у старовин. дерев'яному будинку в центрі міста (кін. 19 ст.). Засн. 2000 як рай. на базі відкритого 1971 музею історії міста (1971–82 зав. – М. Тараненко). К. к. м. є н.-д. і культ.-осв. закладом, ді­яльність якого спрямов. на збе­ре­ження історії краю, труд. колек­тивів, відродження та сприяння розвитку укр. традиц. куль­тури. З цією метою музей проводить польові експедиції, організовує наук. конф. і культурно-мист. за­ходи. Нині у К. к. м. – 5033 експонати осн. і 1386 – наук.-допоміж. фондів. Функціонують 4 виставк. зали постій. експозиції. Зал «Від давнини до 1917» охоплює історію регіону за кілька тисячоліть, у ньому представле­ні археол. знахідки від неоліту до пізнього середньовіччя. Експонати залу розкривають історію Кролевця від часу заснування до 1917. Є куточок, присвяч. перебуванню 1859 у садибі Огієвсь­ких Т. Шевченка. Другий зал – «Кролевець 1917–41. Культура, мис­тецтво Кролевеччини» – охо­плює часовий проміжок від поч. Визв. змагань 1917–21 до поч. нім.-фашист. окупації. Там розміщ. матеріали й про видат. людей Кролевеччини – перекладача М. Лукаша, письменника П. Кочуру, поета В. Дзюбу, живописця, мистецтвознавця, есе­їста Олексу Грищенка, художни­ків Є. Мінюру, В. Руденка та ін. Експонуються вироби місц. гон­чарів і бондарів, жін. і чол. сороч­ки з характер. регіон. вишивкою. У залі «Велика вітчизняна війна» – фото, документи, особисті речі рад. і нім. солдатів, партизанів-ковпаківців. Четвертий зал при­свяч. історії ткацтва на Кролевеччині. У ньому представлені руш­ники (найстаріший виготов­лений 1838), скатерті, панно, по­лотна, ткац. обладнання. Збері­гається значна кількість виробів ф-ки «Кролевецьке художнє ткацтво». Нині дир. – А. Карась (від 2000).

О. М. Сереженко


Покликання на статтю