Делоне Микола Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Делоне Микола Борисович

ДЕЛОНЕ́ Микола Борисович (21. 01 (02. 02). 1856, Москва – 20. 03. 1931, Ленінград, нині С.-Петербург) – фахівець у галузі механіки. Батько Бориса і Лева Делоне. Д-р приклад. математики (1894), проф. (1894). Закін. Моск. ун-т (1878), залиш. для підготовки до професор. звання. 1893–94 – приват-доц. С.-Петербур. ун-ту; 1895–99 – проф. Новоолександр. Ін-ту с. госп-ва і лісівництва (м. Пулави, Польща); 1900–05 – ординар. проф., зав. каф. приклад. механіки Варшав. політехніки; 1905–15 – проф. каф. теор. механіки Київ. політех. Ін-ту. Дослідж. присвяч. питанням аналіт. механіки, теорії механізмів і машин. Довів теорему про положення гвинт. осі у твердому тілі; дослідив форму і рух пружної лінії для стержня при малих коливаннях і деформаціях; розвинув теорію приладів для відтворення матем. залежностей; досліджував коливання мех. систем, рух і стійкість гіроскопів (випадок С. Ковалевської). Брав активну участь у діяльності повітроплавал. гуртка у Києві, написав брошуру «Устройство дешевого и легкого планера и способы летанія на нем» (К., 1910). Займався винахідництвом приладів (еліпсограф, гіперболограф та ін.); розробив і побудував макет вертольота; тверду передачу обертання без мертвих положень і зміни відношення кутових швидкостей, без тертя ковзання з самим лише тертям цапф, що дало ефект подвоєння кількості обертів з точним подвоєнням швидкості; розробив методи використання кінематич. ланцюгів для відтворення плоских кривих на основі реверсора у вигляді чотириланк. шарнірно-важільних механізмів. Від 1928 мешкав у Ленінграді.

Пр.: Значеніе гирационного эллипсоида и поверхности свѣтовой волны в теоріи удара // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. 1885. Т. 17; Замѣтки по кинетической теоріи газов // Там само. 1892. Т. 24; Алгебраическіе интегралы. С.-Петербургъ, 1892; Лекціи по практической механикѣ. С.-Петербургъ, 1901; Курсъ теоретической механики для техниковъ и инженеровъ. С.-Петербургъ, 1902; Курсъ технической механики. С.-Петербургъ, 1912. Ч. 1; 1913. Ч. 2; О формулахъ, облегчающіхъ вычисленіе моментовъ инерціи площадей, ограниченныхъ прямыми линіями // Изв. Кіев. политех. ин-та. Отделъ инж.-мех. Кн. 1. 1914; Объ упругіхъ лініяхъ малой двойной кривизны // Там само; О новыхъ динамометрахъ для испытанія сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій // Там само. Кн. 1. 1915.

Літ.: Делоне Н. Б. Из воспоминаний о первых годах авиации в Киеве // Авиация и воздухоплавание. 1924. № 2; Путята Т. В., Фрадлін Б. Н. Діяльність видатних механіків на Україні. К., 1952; История отечественной математики. Т. 2. К., 1967; Математики, механики.

В. О. Добровольський, К. Г. Левчук


Покликання на статтю