Дзвони — Енциклопедія Сучасної України

Дзвони

«ДЗВО́НИ» – літературно-науковий журнал. Виходив у Львові 1931–39 щомісяця за фінанс. пітримки митрополита Андрея Шептицького. Редколегію, до якої входили М. Конрад, Г. Костельник, М. Чубатий, очолював Йосиф Сліпий, відп. ред. – П.-М. Ісаїв. Редакція підтримувала й пропагувала проголошену Папою Римським 1929 катол. акцію – всесвіт. рух світського апостольства для відновлення християн. цінностей у родині й державі. Друкували художні твори Б. Лепкого, В. Пачовського, Б.-І. Антонича, У. Самчука, Н. Королевої, О. Лятуринської, а також переклади творів зарубіж. митців. В основі літ.-естет. концепції «Дз.» – ідея єдності естетичного й етичного в худож. творі. Вміщено ґрунтовні літературознавчі розвідки про творчість Т. Шевченка, І. Франка, С. Руданського, О. Кобилянської, тогочас. літ. процес. Автори політол. статей розвивали ідеї В. Липинського про переваги монархіч. держ. устрою для України, розкривали руйнів. вплив атеїст. більшов. ідеології. У числен. наук. розвідках з проблем філософії і богослов'я, історії Церкви, історії України, лінгвістики, природн. наук простежено спадкоємність нац. культур. традицій, вміщено інформацію про найновіші здобутки світ. науки. Друкували публіцист. статті, рец. на літ., наук. й період. видання, бібліогр. й хронікал. матеріали. Редакція нерідко полемізувала з часописами ін. ідей. орієнтації – «Новими шляхами», «Вістником», «Назустріч». При журналі виходила «Б-ка “Дз.”», у якій побачили світ понад 30 книг, зокрема трилогія «Волинь» У. Самчука, повісті «Без коріння», «1313» і «Предок» Н. Королевої, «Чарівна Україна» Ю. Косача, зб. «Книга Лева» Б.-І. Антонича, «Подорож до Англії» Йосифа Сліпого.

Літ.: Комариця М. Журнал «Дзвони» (1931–39): Системат. покажч. змісту. Л., 1997; Періодика Західної України 20–30-х рр. 20 ст.: Мат. до бібліографії. Т. 1. Л., 1998.

М. М. Комариця


Покликання на статтю