Кравцов Дмитро Овсійович — Енциклопедія Сучасної України

Кравцов Дмитро Овсійович

КРАВЦО́В Дмитро Овсійович (26. 10. 1898, с. Журавка, нині Варвин. р-ну Черніг. обл. – 1982, Ленінград, нині С.-Петербург) – істо­­рик, археограф. Канд. істор. н. (1940). Дійс. чл. Археогр. комісії ВУАН (1930). Навч. в учител. семінарії (1913–16), Київ. укр. ун-ті (1918–20), на Вищих пед. курсах (1921) та у Вищому ІНО (1921–22) в Києві. Учителював. 1924–27 – канд. в асп., 1927–30 – асп. Н.-д. каф. історії України при ВУАН. Під кер-вом М. та О. Грушевських готував промоц. (дисертац.) роботу «Запорожжя в часи Хмельниччини». 1926–31 входив до складу Археогр. експедиції, що досліджувала архіви у Москві (укладав зб. документів «Разінщина на Україні»). В умовах розгортання репресій у ВУАН 1931 виїхав до Ленінграда, де залучений до діяльності Т-ва дослідників укр. істо­­рії, письменства та мови. Пізніше працював у геол. упр. міст Куйбишев (нині Самара) й Іркутськ (обидва – РФ). 1940 захистив у Ленінграді укр. мовою канд. дис. «Україна і разінський рух». Був доц. каф. політекономії та деканом пром.-екон. ф-ту (1943–57) Куйбишев. планового ін-ту, згодом мешкав у Ленінграді. 1979–80 передав особистий архів у відділ рукописів Центр. наук. б-ки АН УРСР у Ки­­єві (нині Ін-т рукопису НБУВ).

Пр.: Гетьман Мазепа в українській історіографії ХІХ в. // Зап. істор.-фі­­лол. відділу ВУАН. 1925. Кн. 6; Брюхо­­вець­­кий і відьми // Україна. 1927. Кн. 5; От­­голоски разинщины на Украине // Тр. Ин-та славяноведения АН СССР. Мос­­ква, 1934. Т. 2; «Спогади про Т. Г. Шев­­ченка» М. Й. Мікешина і царська цензура // РЛ. 1966. № 10; Чернышевский и цензура // Пропагандист великого населения: Из истории Дома-музея Н. Чернышевского. Саратов, 1984.

Літ.: Юркова О. «Важно, щоб безум­­ством тремтіла Ваша душа…»: З епі­столярної спадщини М. Є. Слабченка // Укр. археогр. щоріч. К., 1999. Вип. 3/4; Її ж. Дмитро Кравцов та його спогади про археографічну експедицію до мос­­ковського «древлєхранилища» // УІ. 2002. № 1–4; Оглоблин О. Українська історіографія. 1917–1956 / Пер. з англ. К., 2003.

О. В. Юркова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. В. Юркова . Кравцов Дмитро Овсійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2424 (дата звернення: 23.10.2021)