Гунґаролоґії центр Ужгородського університету — Енциклопедія Сучасної України

Гунґаролоґії центр Ужгородського університету

ГУНҐАРОЛО́ГІЇ ЦЕНТР Ужгородського університету – науковий підрозділ, що координує в Україні наукову та педагогічну діяльність у галузі гунґарологічних студій. Засн. 1988 згідно з Протоколом «Про співробітництво» від 21 жовтня 1987, підписаним між Мін-вом освіти і культури Угор. Респ. та Держ. ком-том СРСР з нар. освіти. Єдиний в Україні організаційний, пед., н.-д. та інформ. центр з питань гунґарології. Мета Центру – підтримання та узгодження наук.-пед. діяльності у галузі дослідж. угор. мови, літ-ри, історії, етнографії та культури на тер. України, відновлення істор. назв насел. пунктів Закарпаття, а також пожвавлення вивчення культури угор. населення Закарпаття у взаємозв'язку з культурою укр. населення та культурою ін. нац. меншин, які проживають у регіоні. Напрями наук. дослідж.: укр.-угор. міжмовні (міждіалектні) контакти, міжліт. та інтеретнічні взаємозв'язки, угор. говори Закарпаття та лінгвогеографія і лексикологія. Центр видав низку наук. праць з укр. мови для угорців, підручників з угор. мови для українців та росіян, «Угорсько-український словник» (Уж., 2001), «Словник угорських говорів Закарпаття» (у 5-ти ч., A–К, Уж., 2000–05), «Українсько-угорський словник» (Уж., 2005), провів 10 міжнар. наук. конф. Від 1990 щорічно виходить ж. «Acta Hungarica» (на кін. 2005 видано 15 номерів). На базі Центру 1993 створ. Закарп. угорськомовне наук. т-во, 1998 – Закарп. угорськомовне наук. т-во студентів та молодих науковців. Серед співробітників – 2 д-ри н., 1 канд. н., 3 н. с. Дир. Центру – П. Лизанець (від 1988). Має контакти з багатьма наук. та навч. закладами Угорщини та ін. країн Європи, що займаються дослідженнями у галузі гунґарології.

М. П. Фабіан

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. П. Фабіан . Гунґаролоґії центр Ужгородського університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=24717 (дата звернення: 25.10.2021)