Гуслистий Кость (Костянтин) Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Гуслистий Кость (Костянтин) Григорович

ГУСЛИ́СТИЙ Кость (Костянтин) Григорович (18. 09(01. 10). 1902, м. Олександрiвськ Катеринослав. губ., нині Запоріжжя – 21. 02. 1973, Київ) – iсторик, етнограф. Д-р iстор. н. (1963), проф. (1965), чл.-кор. АН УРСР (1969). Засл. дiяч н. УРСР (1968). Закiн. Днiпроп. ІНО (1926). Навч. в аспірантурах Дніпроп. каф. українознавства (1928–30; кер. – Д. Яворницький) і Харків. НДІ історії укр. культури (1930–31; кер. – Д. Багалій). Працював у Ін-тi iсторії укр. культури (Харкiв); 1934–36 – кер. істор. сектору НДІ ім. Т. Шевченка та ст. н. с. Iн-ту iсторії Всеукр. асоц. марксист.-ленiн. iн-тiв (Київ); 1936–41 – в. о. проф. (1940 – зав. каф. iсторії СРСР), 1944–55 – доц. Київ. пед. iн-ту; одночасно 1936–45 – ст. н. с., 1945–47 – зав. вiддiлу історії феодалiзму Iн-ту iсторії АН УРСР; 1944–45 – дир. ЦДІА УРСР; 1954–71 – заст. дир. з наук. роботи та зав. вiддiлу етнографiї IМФЕ АН УРСР. Автор досліджень, присвячених визв. боротьбi укр. народу проти польс.-литов. загарбникiв, виникненню козацтва i селян.-козац. повстанням 17–18 ст., проблемам етніч. історії укр. народу, заг. питанням етнографії. Наприкінці 40-х рр. вже видрукувана книга Г. з історії укр. культури була заборонена, оскільки 1947 рішенням ЦК КП(б)У його праці були засуджені як такі, що «написані за буржуазно-націоналіст. схемою», а 1973 (на стадії другої верстки) знищено фундаментал. монографiю з проблем етногенезу українців. Один із авторів 1-го тому двотом. пр. «Історія Української РСР» (К., 1953; 1955; 1967; 1969), кер. підготовки колектив. монографії «Українці» (скорочено опубл. у кн. «Народы европейской части СССР», Москва, 1964, т. 1).

Пр.: Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в другій половині ХІV і в першій половині ХVІІ ст. К., 1941; Коліївщина. К., 1947; Історико-етнічний розвиток українського народу у другій половині ХVІІ – першій половині ХІХ ст. // НТЕ. 1961. № 3; Питання iсторiї України i етнiчного розвитку українського народу. К., 1963; До питання про утворення української нацiї. К., 1967.

Літ.: Кость Григорович Гуслистий: Біобібліогр. покажч. К., 1972; Удод О. Кость Гуслистий – історик України. К., 1998.

О. А. Удод


Покликання на статтю