Головаха Іван Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Головаха Іван Петрович

ГОЛОВА́ХА Іван Петрович (10. 07. 1916, с. Дербетовка, нині Ставроп. краю, РФ) – філософ. Чоловік М. Злотіної, батько Є. Головахи. Д-р філос. н. (1969), проф. (1971). Закін. Моск. ун-т (1944). Учителював. Працював (з перервою) в Ін-ті філософії АН УРСР (від 1947): зав. відділу історії філос. та сусп. думки України (1952–55), за сумісн. – ред. відділу ж. «Комуніст України» (1952–59); пров. н. с.-консультант сектору історії філософії на Україні (1986–88). У 1956–73 – зав. каф. філософії АН УРСР. Від 1988 – на пенсії. Досліджував філос. та соціол. погляди Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка; історію марксист. думки в Україні; проблеми філософії діалект. матеріалізму, атеїзму.

Пр.: Т. Г. Шевченко і російські революційні демократи 50–60-х рр. XIX ст. К., 1953; Суспільно-політичні і філософські погляди Лесі Українки. К., 1953; Історичний матеріалізм – наука про закони суспільного розвитку. К., 1959; Интернациональное и национальное в социалистическом обществе. К., 1976 (співавт.); Философская мысль в Киеве. К., 1982 (співавт.); Історія філософії на Україні. Т. 2. К., 1987 (співавт.).

В. Д. Білодід


Покликання на статтю