Головенко Микола Якович — Енциклопедія Сучасної України

Головенко Микола Якович

ГОЛОВЕ́НКО Микола Якович (03. 04. 1942, м-ко Нова Одеса, нині місто Микол. обл.) – біолог. Д-р біол. н. (1982), проф. (1985), акад. АМНУ (1993). Засл. діяч н. і т. України (1992). Нар. депутат України (1990–94). Закін. Одес. ун-т (1965), де й працював (1967– 83). Від 1983 – зав. відділу фіз.-хім. фармакології Фіз.-хім. ін-ту НАНУ (Одеса); водночас – проф. Одес. ун-ту та від 1997 – зав. лаб. фармакокінетики Держ. фармакол. центру МОЗ України. Голова підкомісії з питань науки ВР України (1990–94). Досліджує фундам. проблеми фіз.-хім. фармакології; розробляє теор. основи взаємозв’язку між будовою, фіз.-хім. властивостями різноманіт. сполук та їхніми фармакокінетич. і фармакодинаміч. показниками. Обґрунтував механізми реакцій метаболізму різних класів хім. речовин в організмі експерим. тварин та людини. Відкрив реакції біотрансформації ліків, що каталізуються відповід. ферментами.

Пр.: Транквилизаторы (1,4-бенздиазепины и родственные структуры). К., 1980 (співавт.); Механизмы реакций метаболизма ксенобиотиков в биологических мембранах. К., 1981; Сравнительная биохимия чужеродных соединений. К., 1983 (співавт.); Фармакокінетика лікарських засобів // Наук. основи розробки лікар. препаратів. Х., 1998; Фармакологічний аналіз рецепторно-лігандної взаємодії. К., 2001 (співавт.); Физико-химическая фармакология. О., 2004.

Літ.: Академіку АМН України М. Я. Головенку – 60 років // Журн. АМНУ. 2002. Т. 8, № 2.

Є. В. Шабанов

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Є. В. Шабанов . Головенко Микола Якович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25339 (дата звернення: 14.06.2021)