Голубовський Петро Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Голубовський Петро Васильович

ГОЛУБО́ВСЬКИЙ Петро Васильович (16(28). 06. 1857, м. Мінусінськ, Росія – 18(31). 03. 1907, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1895). Дійс. чл. Моск. археол. т-ва (1899). Закін. Черніг. г-зію (1877), Ун-т св. Володимира у Києві (1881). Вчителював у м. Нижній Новгород (Росія) і м. Ромни (нині Сум. обл.). У 1884 захистив магістер. дис. «Печенеги, торки и половцы до нашествия татар» (опубл. у Києві у тому ж році). Відтоді – ординар. проф. каф. рос. історії Ун-ту св. Володимира у Києві, водночас – викл. 1-ї Київ. г-зії. Осн. наук. праці присвяч. питанням історії кочових народів, що мешкали на тер. степової України, та окремих князівств Київ. Русі. Брав участь в укладенні укр. істор.-геогр. словника, співпрацював у ж. «Київська старовина». За спогадами А. Верзилова, любив Чернігів, звідки були родом його батьки, приїздив туди з лекціями, які збирали велику аудиторію, разом з Є. Кивлицьким до Київ. археол. з'їзду (1899) склав археол. карту Чернігівщини і виступив на ньому з відповід. доповіддю.

Пр.: Исторія Северской земли до половины ХIV в. К., 1881; Болгары и хозары, восточные соседи Руси при Владимире святомъ (историко-этнографическій очеркъ) // КС. 1888. Т. 5; Исторія Смоленской земли до начала ХV в. К., 1895; Новое изследованіе о жизни французской королевы Анны Ярославовны // КС. 1896. Т. 7–8; О городахъ древней Руси // Тр. Кіевскаго археол. съезда 1899 года. К., 1900; Матеріалы для исторической карты Черниговской губернии // Тр. Харьков. археол. съезда. 1902.

Літ.: Линниченко И. Сочинения П. Голубовского и Д. Багалея. С.-Петербург, 1883; Голубовський Петро Васильович: Некролог // Україна. 1907. Т. 2; Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики). Москва; Брянск, 1997; Губицький Л. В. Голубовський Петро Васильович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення (1834–2004). К., 2004.

Є. Б. Буткевич, О. С. Лук'янчук


Покликання на статтю