Гранчак Іван Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Гранчак Іван Михайлович

ГРАНЧА́К Іван Михайлович (07. 10. 1927, с. Нове Давидкове, нині Мукачів. р-ну Закарп. обл. – 13. 01. 2000, Ужгород) – історик. Д-р істор. н. (1967), проф. (1968). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1997). Закін. Ужгород. ун-т (1952), де й працював від 1955: 1960–92 – зав. каф. заг. історії, 1992–95 – проф. цієї ж каф., водночас у 1980–81 – декан істор. ф-ту, 1981–85 – проректор з навч. роботи; від 1995 – дир. Закарп. регіонал. центру соц.-екон. і гуманітар. дослідж. НАНУ. У 1969–72 – зав. відділу історії європ. соц. країн Ін-ту історії АН УРСР (Ужгород). Досліджував нову і новітню історію робітн. руху в Угорщині і Чехословаччині та історію Закарпаття. Кер. автор. колективу і відп. ред. «Нарисів історії Закарпаття» (т. 1–2, Уж., 1993, 1995).

Пр.: Олексій Борканюк – полум'яний борець за визволення трудящих Закарпаття. К., 1956; Робітничий рух Угорщини 1919–1925. Л., 1968; Місто над Ужем. Історичний нарис. Уж., 1973 (співавт.); Чехословакия в социалистическом содружестве. К., 1984 (співавт.); Історія південних і західних слов'ян. К., 1987 (співавт.).

Літ.: Бібліографія наукових і науково-популярних праць І. М. Гранчака. Уж., 1977; Професор Іван Гранчак (до 70-річчя від дня народження). Уж., 1997; Іван Гранчак (1927–2000): Некролог // Проблеми слов'янознавства. 2000. № 51; Гранчак Іван Михайлович: Некролог // УІЖ. 2000. № 3.

С. В. Віднянський


Покликання на статтю