Григоренко Ярослав Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Григоренко Ярослав Михайлович

ГРИГОРЕ́НКО Ярослав Михайлович (12. 10. 1927, Київ) – фахівець у галузі прикладної математики і механіки. Брат Георгія, батько Олександра Григоренків. Д-р тех. н. (1970), проф. (1973), акад. НАНУ (1992). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1979). Премії ім. М. Янгеля АН УРСР (1985) та ім. О. Динника НАНУ (1996). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. ун-т (1955). Відтоді працює в Ін-ті механіки НАНУ (Київ): від 1961 – зав. відділу обчислюв. методів, від 2005 – гол. н. с., водночас у 1977–87 – заст. дир. з наук. роботи. Від 1971 – проф. Київ. ун-ту. Наук. праці присвяч. питанням механіки деформів. твердого тіла, теорії коніч. оболонок змінної товщини при силових і температур. навантаженнях, теорії анізотроп. шаруватих оболонок з шарами змінної товщини. Для оболонок обертання на основі континуал. схеми розробив підхід до чисел. розв’язання широкого класу задач про їх напружений стан при несиметрич. навантаженні. Розв’язав низку задач про напружений стан неоднорід. анізотроп. оболонок в уточненій і просторовій постановках, що дало змогу оцінити межі застосування приклад. моделей. Дослідив напружений стан оболонок у докритич. і закритич. областях та поведінку оболонок під дією силових і температур. навантажень, розробив підходи до розв’язання двовимір. неліній. задач, запропонував методи розв’язання задач про лінійне і геом. нелінійне деформування оболонок складної форми. Чл. Нац. ком-ту України і Рос. нац. ком-ту з теор. та приклад. механіки, наук. рад НАНУ з проблем: «Механіка деформівного твердого тіла», «Підвищення надійності та довговічності машин і споруд», «Наукові основи теплових машин», «Обчислювальна математика», редколегії міжнар. ж. «Прикладна механіка», «Доповіді НАНУ», «Математичні методи та фізико-механічні поля».

Пр.: Расчет конических оболочек линейно-переменной толщины. К., 1961 (співавт.); Изотропные и анизотропные слоистые оболочки вращения переменной жесткости. К., 1973; Алгоритмы и программы решения задач механики твердого деформируемого тела. К., 1976; Методы расчета оболочек: В 5 т. Т. 4. К., 1981 (співавт.); Механика композитных материалов и элементов конструкций: В 3 т. Т. 2. К., 1983 (співавт.); Задачи теории упругости неоднородных тел. К., 1991 (співавт.); Задачи статики анизотропных неоднородных оболочек. Москва, 1992 (співавт.); Розв’язання лінійних і нелінійних задач теорії оболонок на ЕОМ: Навч. посіб. К., 1992 (співавт.); Основи теорії пластин та оболонок: Навч. посіб. К., 1993 (співавт.); Обчислювальні методи в задачах прикладної математики: Навч. посіб. К., 1995 (співавт.); Статика элементов конструкций // Механика композитов: В 12 т. Т. 8. К., 1999 (співавт.); Численные методы // Там само. Т. 11. К., 2002 (співавт.).

Літ.: Ярослав Михайлович Григоренко: К 75-летию со дня рождения // ПМ. 2002. Т. 38, № 10; Поздравляем наших. Ярослав Михайлович Григоренко: К 75-летию со дня рождения // Успехи механики. 2002. Т. 1, № 3.

О. М. Гузь

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
О. М. Гузь . Григоренко Ярослав Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=27102 (дата звернення: 29.09.2021)