Воєнна історія — Енциклопедія Сучасної України

Воєнна історія

«ВОЄ́ННА ІСТО́РІЯ» – науково-популярний журнал. Засн. 2002 у Києві Укр. ін-том воєн. історії. Виходить 6 разів на рік. Матеріали друкує укр. і рос. мовами. Висвітлює маловідомі сторінки історії воєн і зброй. конфліктів; подає портрети видатних військ. діячів минулого та сучасності; публікує архівні документи і спогади учасників бойових дій тощо. Гол. ред. – О. Гуржій (від 2005).

В. В. Корнієнко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
В. В. Корнієнко . Воєнна історія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27377 (дата звернення: 21.06.2021)