Войтович Леонтій Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Войтович Леонтій Вікторович

ВОЙТО́ВИЧ Леонтій Вікторович (16. 05. 1951, м. Єманжелінськ Челябін. обл., РФ) – історик. Д-р істор. н. (2001). Премія ім. М. Грушевського НАНУ (2002). Держ. премія України в галузі н. і т. (2015). Закін. Львів. політех. ін-т (1973). Відтоді працював на вироб-ві; був першим заст. голови Микол. райдержадміністрації та заст. голови Микол. райради (Львів. обл.); від 1995 – ст. н. с. Ін-ту українознавства НАНУ (Львів). Наук. дослідження: генеалогія правлячих династій; княжа доба; слов'ян. етногенез.

Пр.: Генеалогія династії Рюриковичів. К., 1990; Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. К., 1992; Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ–ХVІ ст.: Істор.-генеалог. дослідж.. Л., 1996; Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.). Склад, суспільна і політична роль. Л., 2000; Нащадки Чингіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів. Л., 2004.

Я. Д. Ісаєвич


Покликання на статтю