Габлевич Марія Богданівна — Енциклопедія Сучасної України

Габлевич Марія Богданівна

ГАБЛЕ́ВИЧ Марія Богданівна (02. 11. 1950, м. Вольськ Саратов. обл., РФ) – перекладач, шекспірознавець, літературний редактор. Чл. НСПУ (1988). Дійс. чл. НТШ (1998). Літ. премія ім. М. Рильського (2003). Закін. Львів. ун-т (1973). Працювала перекладачем наук.-природн. літ-ри (1973– 75), шкіл. вихователем (1975– 77), учителем англ. мови (1977– 85), викл. англ. мови та літ-ри у ВНЗах (1992–97), кер. Центру гуманітар. дослідж. при Львів. ун-ті (1998–2004). Переклала з англ. твори Дж. Керуака («Малий Пік» // «Всесвіт», 1979, № 8; К., 1982), М. Лаурі («Лісова стежка до джерела» // «Сучасна канад. повість», К., 1984), В. Шекспіра («Генріх VІІІ», «Фенікс і Голубка» // «Шекспір В. Твори: В 6 т.», т. 6, К., 1986), Дж. Апдайка («Кентавр. Ферма: Романи», К., 1988), Ч. Діккенса (роман «Домбі і син», К., 1991; співавт.), Е. По (оповідання «Вільям Вілсон», «Дивовижна пригода Ганса Пфааля», «Шахрайство як точна наука» // «По Е. Чорний кіт», К., 2001; «По Е. Вибрані твори: У 2 т.», Х., 2004), наук. праці: Б. Ґудзяка («Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і Берестейська унія», Л., 2000), І. Шевченка («Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку ХVІІ століття», Л., 2001). Перекладала також прозу Д. Г. Лоуренса (1983), П. Вайта (1995), поезію С. Плат (1980), Т. С. Еліота (1990), Е. Дікінсон (1991).

Пр.: Портрет Протея // Всесвіт. 1989. № 2; Гамлет і європейський гуманізм // Зап. НТШ. Л., 1990. Т. 221; Точка зору «For my name is Will» // Всесвіт. 1996. № 8/9; Два українські Гамлети: Деякі зауваги до техніки перекладу // Мат. конф. та круглих столів НТШ. Л., 1997. Вип. 8; Шекспірові сонети в контексті його творчості: до проблеми самоствердження митця // Зап. НТШ. Л., 1997. Т. 234; Шекспірів Ерос життя і творчості: Вступна стаття. Коментарі // William Shakespeare. Sonnets = Вільям Шекспір. Сонети / Пер. Д. Павличко. Л., 1998; Дещо про методологію досліджень в сучасному шекспірознавстві // Ренесансні студії. З., 1998. Вип. 2; Шекспірів Гамлет: Істор. підхід до тексту // Там само. З., 2000. Вип. 6; Підводний світ Офелії (в оригіналі й перекладах) // Григорій Кочур і сучас. укр. переклад: Мат. конф. 2003, 25–27 жовт. К., 2004.

Літ.: Portrait of a translator: Maria Bohdanivna Hablevych / An interview by Olessia Shchur // Наше життя = Our Life. 1999. № 9.

Р. П. Зорівчак

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Р. П. Зорівчак . Габлевич Марія Богданівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=27914 (дата звернення: 16.10.2021)