Гаврилюк Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Гаврилюк Володимир Петрович

ГАВРИЛЮ́К Володимир Петрович (07. 04. 1941, с. Грушка Ульянів. р-ну Кіровогр. обл.) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1993), проф. (1998). Премія НАНУ ім. Г. Карпенка (1992). Держ. премія України в галузі н. і т. (1999). Закін. Київ. політех. ін-т (1965). Відтоді працює у Фіз.-технол. ін-ті металів та сплавів НАНУ (Київ): 1983–94 – зав. лаб. литих високохромистих сплавів, від 1994 – зав. відділу нових литих матеріалів та заст. дир. з наук. роботи. Основні напрями наук. досліджень: встановлення залежностей формування структури та властивостей ливар. сплавів від їх складу та технол. параметрів, впливу т-ри та складу середовища на формування поверхневих шарів сплавів, створення теор. засад керування структурою і властивостями литих сплавів та розроблення на цій основі нових ливар. сплавів з заданим рівнем службових характеристик та технології виготовлення виробів з них.

Пр.: Влияние легирования на хрупкость Fe–Cr сплавов. К., 1971; Высокотемпературная стойкость легированных Fe–Cr сплавов в окислительных средах. К., 1983; Бор в высокохромистых сплавах. К., 1992; До питання про формування структури та властивостей залізо-хромистих сплавів. К., 1998; Литые железохромистые сплавы. К., 2001 (співавт.); Effect of Al, Pb, Sn on Wear of cast Fe–Cr–Cu–Ti–C Composites under Sliding Friction. Vienna, 2001; Effect of Copper on Wear Rate of Stainless Fe–Cr–C–Cu Steel for Power Industry under Sliding Friction. Paris, 2002.

К. Ф. Євлаш


Покликання на статтю