Гаврилюк Юрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Гаврилюк Юрій Іванович

ГАВРИЛЮ́К Юрій Іванович (02. 09. 1964, м. Більськ Підляський, Польща) – письменник, історик, публіцист. Чоловік Є. Жабінської. Чл. НСПУ (2002). Закін. Яґеллон. ун-т (Краків, 1990). Один з організаторів руху укр. нац. відродження на Підляшші. Засн. Укр. підляс. вид-ва «Думка» (1983). Ред. і видавець ж. «Основи» (1987–89) та ін. неперіод. видань. Співзасн. польськомов. бюлетеня «Krąg» (1989–90). Працював у Центрі укр. науки і культури у Кракові (1991–93); секр. гол. управи Союзу українців Підляшшя (1993–96). Одночасно від 1991 – у ред. ж. «Над Бугом і Нарвою»: від 2001 – гол. ред. Голова підляс. вид-ва «Основи» (1993–98, 2000–01). Співпрацював з ред. укр. і польс. період. видань. Автор поет. зб. «В непроминаючому поході» (1986), «Негербовії ґенеалогії» (1988; обидві – Більськ Підляський), «Голоси з Підляшшя» (Париж; Л.; Цвікау, 1999), літ.-публіцист. зб. «Нехай живе Пудляше: З пережитого і передуманого» (2001),кн. вибр. творів «В павутинні життя» (2004; обидві – Більськ Підляський). Автор дослідж. з історії Підляшшя та його зв’язків з Україною. Упорядник антології «Ruś podlaska. Podlasie w opisach romantyków» (Bielsk Podlaski, 1995), зб. «Заколядуймо всі разом» (Ботьки, 1999).

Пр.: Пропозиції запису підляських діялектів. Більськ Підляський, 1988; Історія Підляшшя (Берестейської землі) у Х–ХІV століттях. Гайнівка, 1990; Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X–XVII wieku. Bielsk Podlaski, 1993; Холмщина і Підляшшя: Істор.-етногр. дослідж. К., 1997 (співавт.); Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn: Rusini-Ukraińcy na Podlaszu – fakty i kontrowersje. Kraków, 1999; Podlasze. Śladami ruskiej przeszłości. Bielsk Podlaski, 2000.

Я. Д. Ісаєвич

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Я. Д. Ісаєвич . Гаврилюк Юрій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=28049 (дата звернення: 19.10.2021)