Галичанинъ — Енциклопедія Сучасної України

Галичанинъ

«ГАЛИЧА́НИНЪ» – щоденна газета москвофільського спрямування. Виходила рос. мовою у Львові 1893–1913. Містила статті, присвяч. проблемам протистояння русофілів та українофілів; запровадження фонет. і захисту етимол. правопису; визнання рос. мови офіц. та надання прав громадянства рос. літ. мові. Полемізувала із польс. і укр. часописами з питань нац.-політ., сусп.-громад., екон. та культур. життя краю. Відзначалась гострими і не завжди коректними рецензіями на твори М. Грушевського та І. Франка. Систематично інформувала про стан справ у Росії, знайомила читачів із визнач. діячами рос. культури і літ-ри. Публікувала також матеріали про відомих людей України, зарубіж. літ. і культур. діячів, твори галиц. укр. письменників. У 1893–1908 і 1910–13 друкувалися додатки: «Приложеніе къ “Галичанину”», «Рождественское приложеніе къ “Галичанину”», «Прибавленіе къ “Галичанину”», «Лемко: Газета для народа». Зазнавала постій. цензур. утисків, зокрема багато номерів виходило другим накладом після конфіскації. Припинила існування через фінансові труднощі. Видавці та відп. ред. – М. Клемертович (1893), В. Луцик (1893–1901), О. Марков (1901), І. Пелех (1901– 13).

Літ.: Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90; Українські часописи Львова 1848–1939: У 3 т. Т. 1. 1848–1900. Л., 2001.

І. З. Павлюк

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
І. З. Павлюк . Галичанинъ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28426 (дата звернення: 09.05.2021)