Геодезія, картографія і аерофотознімання — Енциклопедія Сучасної України

Геодезія, картографія і аерофотознімання

«ГЕОДЕ́ЗІЯ, КАРТОГРА́ФІЯ І АЕРОФОТОЗНІМА́ННЯ» – міжвідомчий науково-технічний збірник. Серія засн. 1996 Нац. ун-том «Львів. політехніка». Виходить раз на рік укр. мовою. Наклад – 180 прим. Публікуються статті з питань геодезич. астрономії, теорії фігури Землі та планет, гравіметрії, тріангуляції, земної рефракції, вищої геодезії, інж. геодезії, кадастру, геоінформатики тощо. Гол. ред. – П. Зазуляк (від 1996).

Ю. Я. Бобало


Покликання на статтю