Геофізики Інститут ім. С. Субботіна НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Геофізики Інститут ім. С. Субботіна НАНУ

ГЕОФІ́ЗИКИ Інститут ім. С. Субботіна НАНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми геофізики. Засн. 1960 у Києві на базі геофіз. лаб. і магніт. станції Ін-ту геол. наук АН УРСР, від 1978 – ім. С. Субботіна. У структурі Ін-ту – 13 наук. відділів: глибин. процесів Землі і гравіметрії, тектоносфери, геотермії і сучас. геодинаміки, тектонофізики, сейсмометрії, регіон. проблем геофізики, геомагнетизму, фіз. властивостей речовини Землі, матем. геофізики, матем. моделювання геофіз. полів, сейсміч. небезпеки, сейсмології (Сімферополь), сейсмічності Карпат. регіону (Львів); 4 дослідно-метод. партії, наук. б-ка, геофіз. експедиція та мережа сейсмол. і геофіз. ст.: «Сімферополь», «Алушта», «Ялта», «Феодосія», «Севастополь», «Львів», «Ужгород», «Міжгір’я», «Косів», «Київ» (бл. 34-х станцій). До складу Ін-ту входять: Відділ. геодинаміки вибуху (Київ), Карпат. відділ. (Львів), Полтавська гравіметрична обсерваторія. Основні напрями наук. досліджень: вивчення глибин. будови і тектоніки Землі за комплекс. інтерпретації геофіз. полів; вивчення сучас. геодинаміки і розробка теорії та методики прогнозування землетрусів; створення автомат. систем інтерпретації даних і новітніх геофіз. приладів. Наук. дослідж. Ін-ту з вивчення глибин. будови тер. України і колиш. СРСР одержали міжнар. визнання. Вчені Ін-ту брали активну участь у вивченні земної кори і верх. мантії Центр. і Пд.-Сх. Європи, Паміро-Гімалай. регіону, Індії; у виконанні міжнар. проектів, зокрема з геофіз. дослідж. Світового океану та антаркт. дослідж. на ст. «Академік Вернадський». За видатні досягнення співроб. Ін-ту одержали 5 Держ. премій України в галузі н. і т. (1972, 1984, 1995, 1996, 2001), 2 премії ім. В. Вернадського (1975, 1993), премію ім. С. Субботіна (2002). Заг. чисельність співроб. Ін-ту станом на 2004 становить 479 осіб (23 д-ри н., 55 канд.). Видатні науковці: І. Балабушевич, В. Головцин, З. Крутиховська, І. Попов, В. Соллогуб, С. Субботін, О. Харитонов, А. Чекунов. Ін-т видає «Геофизический журнал». Перший дир. Ін-ту – С. Субботін (1960–76), від 1992 – В. Старостенко.

Літ.: Институт геофизики им. С. И. Субботина. К., 1980; 1985; 1993.

Д. Є. Макаренко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко . Геофізики Інститут ім. С. Субботіна НАНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=29166 (дата звернення: 29.09.2021)