Геохронологія — Енциклопедія Сучасної України

Геохронологія

ГЕОХРОНОЛО́ГІЯ (від грец. γῆ – Земля, χρόνος – час і λόγος – вчення) – наука про визначення часу геологічних подій в історії Землі. Розрізняють Г. відносну і Г. абсолютну. Відносна Г. основана на визначенні послідовності залягання гірських порід і розвитку органіч. світу. При непоруш. заляганні осадоч. порід нижні шари завжди будуть давніші, а верхні – молодші. Віднос. вік гірських порід визначається також за скам'янілими рештками тварин. і рослин. світу. Древніші шари характеризуються більш примітив. вимерлими формами. За допомогою палеонтол. методу, основаного на т. зв. керів. формах і характер. комплексах викоп. організмів, вдалося побудувати стратиграф. шкалу поділу гірських порід на еонотеми, ератеми (групи), системи, відділи, яруси і зони. Абсолютна Г. визначає час утворення геол. порід і мінералів у роках на основі їх ізотоп. аналізу за допомогою радіолог. методів – калій-аргонового, рубідій-стронцієвого, урано-торієво-свинцевого, гелієвого, вуглецевого та ін. Ізотоп. аналіз ґрунтується на тому, що час, протягом якого відбувається піврозпад того чи ін. ізотопу, відомий, він сталий, на нього не впливають ніякі фактори. Геохронол. еквівалентами стратиграф. шкали є еони, ери, періоди (див. табл.), а також дрібніші підрозділи – епохи, віки, хрони.

Вік землі, визначений за ізотопами, становить бл. 4 млрд р., найдавніших архей. порід – 3,5 млрд р. Внаслідок перевідкладення древніх порід абсолют. вік осадоч. порід може бути значно завищений, ніж справжній. Тому датування і кореляцію стратиграф. підрозділів фанерозою здійснюється переважно методом віднос. Г., а геол. утворень протерозою і архею – методом абсолют. Г. Похибка точності визначення геол. віку порід збільшується від 10 млн р. у мезозой. ері, 20–30 млн р. у палеозой. ері до 100 млн р. у докембрії.

Літ.: Страхов Н. М. Основы исторической геологии. Ч. 1–2. Москва; Ленинград, 1948; Бродский А. И. Химия изотопов. Москва, 1957; Старик И. Е. Ядерная геохронология. Москва; Ленинград, 1961; Геохронология докембрия Украины. К., 1965; Геохронология СССР. Т. 1–3. Ленинград, 1973–74.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю