Гідрографія — Енциклопедія Сучасної України

Гідрографія

ГІДРОГРА́ФІЯ (від гідро… і …графія) – розділ гідрології, що вивчає й описує водні об'єкти (річки, озера, моря тощо), їх розташування, розміри, режим, зв'язки з ін. елементами природи. У вужчому значенні вживають термін «гідрогеографія». Одним з гол. завдань Г. є зйомка та нанесення на карту водних об'єктів, а також складання їх описів у вигляді лоцій. Осн. методом дослідж. є експедиційний; використовуються також аерофотозйомка, космічна зйомка тощо. Розрізняють Г. суходолу (розділ гідрології суходолу) та океанографію, або мор. Г. (розділ океанології). Г. суходолу вивчає й описує водні об'єкти суходолу (річки, озера, водосховища, льодовики, болота), а також вивчає зміни режиму водних об'єктів під впливом госп. діяльності людини. Мор. Г. вивчає та описує частини Світ. океану (їх гідрометеорол. режим, термічні, хім. та ін. поля у Світ. океані, характер ґрунтів дна і берегів океанів та морів, динаміку дна і берегів).

А. В. Яцик


Покликання на статтю