Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія — Енциклопедія Сучасної України

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

«ГІДРОЛО́ГІЯ, ГІДРОХІ́МІЯ І ГІДРОЕКОЛО́ГІЯ» – періодичний науковий збірник Київського університету та Українського географічного товариства. Засн. 2000 у Києві. Виходить 1–2 рази на рік укр. мовою. Публікує матеріали мовою оригіналу. У збірнику висвітлюються результати досліджень природ. вод, їх фіз. властивостей та хім. і біол. складу, гідролог. процесів та їх зв’язок з компонентами ландшафту в різних природ. зонах; аналізуються чинники та наслідки антропоген. змін водних об’єктів, спричинені госп. діяльністю людини. Гол. ред. – В. Хільчевський (від 2000).

М. І. Ромась

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. І. Ромась . Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=29499 (дата звернення: 21.09.2021)