Воробкевич Євген Сидорович — Енциклопедія Сучасної України

Воробкевич Євген Сидорович

ВОРОБКЕ́ВИЧ Євген Сидорович (Еммануїл; 1863 – 10. 04. 1908, с. Іспас, нині Вижниц. р-ну Чернів. обл.) – публіцист і церковний діяч. Син С. Воробкевича. Закін. Львів. ун-т. Висвяч. на священика. 1889 признач. парохом православ. церкви у Львові. Працював катехитом нар. шкіл і Чернів. учител. семінарії. 1896 висвяч. на ієромонаха. Працюючи в учител. семінарії, заснував муз. б-ку та хор. Дописував до церк. укр.-румун. ж. «Канделя» («Candela», Чернівці). Співпрацював із буковин. часописами 1894–99. У «Буковинских вҍдомостях» опубл. низку статей, присвяч. історії церкви, зокрема «Православная церковъ во Львовҍ» (1857, № 38), «Православіе на Угорской Руси» (1896, № 30, 31, 33–40). У часописі «Православная Буковина» виступив із літературознав. оглядом: «Сокровища славянской литературы въ Буковинҍ» (1896, № 17, 19, 21; 1897, № 2, 6, 9). Переклав підручник «Короткий Катехизис» та істор. кн. «Скит Манявський»; автор пр. «О музыкҍ у древнихъ евреевҍ» (усі – в рукописі); «Русская псалтихія, или Пҍснословъ для священниковъ и православныхъ мірянъ Буковины» (Черновцҍ, 1893); «Краткій историческо-статистический поглядъ на гр. правосл. Архіепархію Буковинско-Дальматинскую. Памятная книга по случаю 20-лҍтнего существованія этой Архіепархіи, посвящается 50-лҍтней годовщинҍ священничества Его Эминенціи Высокопреосвященнҍйшего Архіепископа и Митрополита Буковины и Дальмаціи Г. Г. Киръ Сильвестра» (Л., 1893).

Літ.: Воробкевич Евген (Еммануїл): [Некролог] // Діло. 1908. № 105; Яцишин В. Воробкевич Євген // Укр. журналістика в іменах. Л., 2001. Вип. 8.

В. В. Яцишин


Покликання на статтю