Глухівський міський краєзнавчий музей — Енциклопедія Сучасної України

Глухівський міський краєзнавчий музей

ГЛУ́ХІВСЬКИЙ МІСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1902 як Глухів. музей місц. старовини на основі приват. колекції уродженця Глухівщини М. Шугурова та експонатів, переданих меценатами міста. Провідну роль у становленні музею відіграв П. Дорошенко. На той час у його структурі діяли відділи зібрання місц. старожитностей і творів образотвор. мист-ва та б-ка. У 1920-х рр. перейменований у Глухів. історико-краєзнав. музей (закритий 1954). На громад. засадах його роботу відновлено 1973. Від 1975 – відділ Сум. обл. краєзнав. музею, від 1997 – сучасна назва. Підпорядк. відділу культури Глухів. міськради. Розташ. у приміщенні колиш. Дворян. зібрання (пам’ятка арх-ри 19 ст.). У фондах музею 10,7 тис. експонатів, серед них – прапор Глухова 1878; порцеляна Волокитин. фарфор. з-ду (1839–62); документи, нагороди, особисті речі Героя Рад. Союзу М. Жужоми; зразки старовин. зброї, давніх документів; гравюри, картини, меблі, художня бронза. Експозиції музею («Природа краю», «Глухів середньовічний», «Глухів у 18–20 ст.») висвітлюють діяльність гетьманів Д. Многогрішного, І. Мазепи, І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола, К. Розумовського, меценатів Терещенків, Неплюєвих, братів Нарбутів, глухів. період життя О. Довженка. Музей проводить темат. виставки, наук.-практ. конф. Дир. – О. Дятленко (від 1997).

Літ.: К открытию в Глухове Черниговской губернии собрания предметов местной старины // Археол. летопись Южной России. 1903. № 1–6; Пономаренко Б. В експозиціях древній Глухів // УК. 2003. № 7.

В. М. Мажуга

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
В. М. Мажуга . Глухівський міський краєзнавчий музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=30501 (дата звернення: 21.09.2021)