Горбань Микола Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Горбань Микола Васильович

ГОРБА́НЬ Микола Васильович (08(20). 12. 1899, с. Миколаївка Костянтиногр. пов. Полтав. губ., нині Зачепилів. р-ну Харків. обл. – 19. 04. 1973, Ташкент) – історик, архівіст, письменник. Канд. істор. н. (1946). Навч. в Ун-ті св. Володимира у Києві (1917– 18), Харків. ун-ті та Харків. ІНО (1920–21). У 1921–24 – аспірант каф. історії України під кер-вом Д. Багалія Харків. ІНО, водночас – зав. інформ. відділу Радіотелегр. агенства України (до 1925), співроб. г. «Вісті» та «Селянська правда»; від 1924 – н. с., від 1929 – доц. каф. історії укр. культури, кер. сектору докапіталіст. історії України Н.-д. ін-ту історії укр. культури (Харків). У 1929 обраний дійс. чл. і вченим секр. Археогр. комісії ВУАН. В Укр. НДІ сходознавства (Харків) працював у комісії з вивчення укр.-турец. зв'язків. У квітні 1931 заарешт. у справі Укр. нац. центру, засланий на 3 р. до Алма-Ати (нині Алмати), де повторно заарешт. у грудні 1933 у справі УВО і засланий до м. Тобольськ (РФ). Після звільнення 1937 працював у м. Омськ (РФ) ст. н. с. обл. архів. упр., викл. пед. і мед. ін-тів. Реабіліт. 1957. Від 1960 – зав. каф. іноз. мов Ташкент. мед. ін-ту, від 1966 – зав. секції латин. мови каф. іноз. мов Ташкент. ун-ту. Досліджував історію соц. рухів 18 ст., історіогр. спадщину О. Шафонського, Д. Багалія, біографію М. Максимовича. Автор істор. повісті «Козак і воєвода» (Х., 1929), істор.-побут. нарисів «Слово и дело государево» (Х., 1930), низки праць з історії Сибіру та Казахстану.

Пр.: Гайдамаччина: наук.-популяр. нарис. Х., 1923; Новий документ про Турбаївську катастрофу // Наук. зб. за рік 1925. Т. 20. К., 1926; Археографічні праці акад. Дм. Йв. Багалія // Юбілей. зб. на пошану акад. Д. Багалія. К., 1927; Два листи лейденського студента-українця 1763 // Ювілей. зб. на пошану акад. М. Грушевського. К., 1928; Аграти й ренджипери 1753: Про наймитів з України, що працювали в Криму // СС. 1928. № 3/4; Архів коша Запорозької Січі як джерело до історії татарсько-турецько-українських взаємин // Там само. 1928. № 6; Одна з легенд про Гаркушу // Зап. Істор.-філол. відділу ВУАН. Кн. 21–22. К., 1929; Архивные богатства Казахстана: Путеводитель. Алма-Ата, 1932; Тобольский архив. Тобольск, 1937; Омский областной государственный архив: Путеводитель. Омск, 1950; Обзор фонда сибирского генерал-губернатора. Омск, 1959.

Літ.: Лобурець В. Покликання – краєзнавець // Репресоване краєзнавство. К., 1991; Швидько Г. К. Втрачений талант України (М. В. Горбань) // 5-а Всеукр. наук. конф. з історії краєзнавства: Тези доп. і повідомлень. К.; Кам'янець-Подільський, 1991.

С. І. Білокінь


Покликання на статтю