Колот Андрій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Колот Андрій Васильович

КО́ЛОТ Андрій Васильович (21. 05. 1969, Київ) – тренер (легка атлетика). Канд. н. з фіз. вихован­ня і спорту (2007). Засл. тренер України (2007). Закін. Укр. ун-т фіз. виховання і спорту (Київ, 1996). Працював тренером-викл. СДЮШОР з легкої атлетики Центр. спорт. клубу ЗС України (1995–2000); від 2000 – у Нац. ун-ті фіз. виховання і спор­ту України (обидва – Київ): від 2008 – доц. каф. легкої атлетики. Наук. дослідження: наук.-пед. основи підготовки спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у легкоатлет. стрибках. Серед вихованців – М. Саволайнен.

Пр.: Біомеханічний контроль швид­кісно-силової підготовленості кваліфікованих стрибунів, які спеціалізуються у потрійному стрибку // Теорія і ме­­тодика фіз. виховання і спорту. 2000. № 1; Контроль технической подготовленности квалифицированных прыгу­нов тройным прыжком с разбега на этапе максимальной реализации инди­­видуальных возможностей // Физ. во­­спитание студентов твор. специальностей: Сб. науч. тр. Х., 2006. № 5; Контроль швидкісно-силової підготов­леності стрибунів потрійним у річному тренувальному циклі // Теорія і методи­ка фіз. виховання і спорту. 2009. № 1; Структура та зміст багаторічної підготовки стрибунів у довжину та потрійним // Педагогіка, психологія та ме­­дико-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. 2013. № 2 (спів­авт.).

В. І. Бобровник


Покликання на статтю