Колот Олександр Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Колот Олександр Володимирович

КО́ЛОТ Олександр Володимирович (24. 02. 1972, м. Краматорськ Донец. обл.) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (2005). Закін. Краматор. індустр. ін-т (1993). Працював дир. малого колектив. підпр-ва «Антей» (1993–96); у ЗАТ «МІНЕТЕК-вироб­­ни­­цтво» (1996–2010): від 1998 – заст. ген. дир.; від 2010 – зав. каф. електромех. систем автоматизації Донбас. маш.-буд. ака­­демії (усі – у Краматорську). Осн. напрям наук. діяльності – підвищення ефективності системи приводів із врахуванням стохас­­тич. змін їхніх характеристик. За­­пропонував метод спектрал. аналізу підвищеної надійності.

Пр.: Математичне моделювання сто­­хастичних процесів у системах приводів. Краматорськ, 2005 (спів­авт.); Теоретичні аспекти формування залишкових напружень на основі їх фізичної сутності // Надійність інструменту та оптимізація технол. систем: Зб. наук. пр. Краматорськ, 2006. Вип. 19 (співавт.); Исследование влияния схе­­мы крепления на прочность резцов с тангенциальным расположением плас­­тин // Наук. пр. Донец. тех. ун-ту. Сер. Машинобудування і машинознавство. 2009. Вип. 6(154) (спів­авт.); Особливості застосування кріогенної технології для підвищення якості твердосплавного інструменту // Обработка металлов давлением: Сб. науч. тр. Кра­­маторск, 2009. № 2(21).

В. С. Кривунь


Покликання на статтю