Горбач Марко — Енциклопедія Сучасної України

Горбач Марко

ГОРБА́Ч Марко (03. 03. 1954, м. Ґеттiнґен, Нiмеччина) – фізик. Син Олекси та Анни-Галі, брат Катерини Горбачів. Дійс. чл. НТШ (1999). Закін. Ун-т Ґете у Франкфурті-на-Майні (1976; докторат з теор. атомної фiзики, 1981). Від 1981 (з перервою 1984–85) – у Йорк. ун-тi (Торонто): до 1986 як асист. проф. Ю.-В. Даревича спільно з Р. Конюком опрацював кварк. модель елементар. частинок і квант. теорію поля, від 1996 – проф., 1999–2002 – кер. відділу фізики та астрономії. 1984–85 – в Ін-ті теор. фізики Ун-ту Ґете, у співавт. опублікував праці, де систематично пояснено процеси іонізації та захоплення електронів при розсіюванні високозарядж. іонів на важких атомах. Досліджує питання напівкласич. варіац. методів у квант. теорії, розробляє обчислюв. методи для обрахунку та моделювання процесів взаємодії атомів із високопотуж. лазер. випромінюванням. Вивчає проблеми укр. природознав. термінології, а також наслідки аварії на ЧАЕС.

Пр.: Semiclassical description of electron loss in fast U65+/75+–Ar collisions // Phys. Lett. A. 1985. Vol. 113 (співавт.); Suppression of ionisation in short high-frequency laser pulses of high intensity // Phys. Rev. A. 1991. Vol. 44; Are there resonances in relativistic charged particle scattering due to spin-spin interactions // Phys. Lett. A. 1992. Vol. 161; Analysis of charge-state correlated multiple capture and ionization cross sections in fast Arq+–Ar collisions // Phys. Rev. A. 1994. Vol. 49; Quantum mechanics using Maple. Berlin, 1995.

П. І. Голод


Покликання на статтю