Колпаков Ігор Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Колпаков Ігор Євгенович

КОЛПАКО́В Ігор Євгенович (01. 02. 1947, Київ) – патофізіолог. Син Є. Кол­пакова. Д-р мед. н. (2003). Закін. Київ. мед. ін-т (1971). Відтоді працював у ВНДІ гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластич. мас; від 1986 – у Нац. наук. центрі радіац. медицини НАМНУ (обидва – Київ): від 1991 – пров. н. с. Вивчає функціон. стан дихал. та серц.-судин. систем в осіб, які зазнали впливу несприят­ливих чинників довкілля. Визна­чив особливості функціонування системи дихання дітей, які меш­кали в зонах радіонуклід. забруднення, а також евакуйованих із 30-кілометрової зони ЧАЕС; описав про­­яви мітохондріал. дис­функцій у дітей груп радіац. ризику на біо­­хім. і систем. рівнях.

Пр.: Функціональний стан серцево-судинної системи у дітей, які зазнали гострого радіаційного впливу внаслідок Чорнобильської катастрофи // УМА. 1999. Т. 2, № 2; Зміни функціонального стану дихання у дітей, які зазнали хронічного впливу іонізуючого випромінювання внаслідок Чорнобильської катастрофи // ФЖ. 1999. Т. 45, № 5; Біо­електрична активність м'язової тка­ни­ни і деякі особливості внутрішньоклі­тин­ного метаболізму у дітей, які про­жи­вають на радіоактивно забруднених те­риторіях при хронічній дії малих доз іонізуючого випромінювання // ЛС. 2006. № 5–6 (спів­авт.); Мітохондріальні дисфункції у дітей при хронічній дії малих доз іонізуючого випромінювання // Зб. наук. пр. співроб. Нац. мед. академії післядиплом. освіти. К., 2010. Вип. 19 (спів­авт.).

Г. М. Чоботько


Покликання на статтю