Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов — Енциклопедія Сучасної України

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

ГО́РЛІВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т ІНОЗЕ́МНИХ МОВ – вищий навчальний заклад, що готує вчителів та перекладачів з іноземних мов. Засн. 1954 у м. Горлівка (нині Донец. обл.) із сучас. назвою. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки України. В Ін-ті навч. понад 3000 студентів, є 7 ф-тів (англ. мови, франц. мови, нім. мови, іноз. та укр. мов, перекладац., гуманітар., заоч. і дистанц. навч.), 22 каф., на яких працюють 411 викл. (з них 12 д-рів н. та проф., 79 канд. н. та доц.), що готують фахівців з 22-х спеціальностей. За останні роки відкриті нові спеціалізації: іноз. мова та практ. психологія, іноз. мова й менеджмент, іврит тощо. Осн. напрями н.-д. роботи: методика використання комп'ютер. технологій у навч. іноз. мов у заг.-осв. школі; грамат. і лексичні одиниці укр. мови, функціонально-комунікативні процеси в укр. граматиці; проблеми сусп-ва з перехід. економікою; повоєн. тоталітаризму в істор. контексті; сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном; структурно-семант. і функціонал. аспекти сучас. дискурсів; категоріал. наповнення текстів різних типів; проблема діалогу культур у світ. літ-рі; оптимізація профес. підготовки майбут. учителів у спеціаліз. пед. ВНЗах. Серед відомих науковців – І. Стебун, В. Докашенко, Є. Отін, М. Гіршман, В. Калінкін, Г. Шевченко. В Ін-ті діють художні колективи: данс-група «Action» (кер. К. Яковлєва), вокал. студія «Елегія» (кер. О. Азаркевич), фольклор. ансамбль (при ф-ті іноз. та укр. мов). Від 2002 виходять період. зб. «Лінгвістичні дослідження», «Східнослов'янська філологія». Ін-т має 4 навч. корпуси, 4 гуртожитки, б-ку, 2 оздоровчо-спорт. табори тощо. Перший ректор – К. Швачко (1953–74), від 2001 – В. Докашенко.

Л. Ж. Норкіна


Покликання на статтю