Колтоновська Олена Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Колтоновська Олена Олександрівна

КОЛТОНО́ВСЬКА Олена Олександрівна (09(21). 12. 1871, Київ – 12. 12. 1952, с. Великі Будки Ромен. р-ну Сум. обл.) – критик, літературо­знавець. Дружина А. Колтоновського. Чл. С.-Пе­тербур. та Все-рос. літ. т-в. Закін. Київ. жін. г-зію (1889) та Бестужев. курси (С.-Пе­­­тербург, 1896). Входила до гур­­тка з вивчення марксизму, ви­вча­ла історію декабристів під кер-вом В. Семевського. Напри­кінці 1890-х рр. зблизилася з марк­­систами, зокрема родиною М. Туган-Барановського. У ж. «Юный читатель» публікувала біогр. статті («Гарриет Бичер Стоу», 1899, № 8; «А. С. Пушкин. Его жизнь и литературная деятельность», 1899, № 17; «А. В. Ко­­льцов», 1900, № 16). Від 1900 дру­­кувала статті про сучасну літ-ру у ж. «Жизнь», «Образование», «Но­­вый журнал для всех». Співпрацювала з вид-вом «Русская литература ХХ в.». Від 1945 – у Держвидаві, читала лекції в Ленінгр. Будинку вчених. Досліджу­вала рос. літ-ру кін. 19 – поч. 20 ст. (зокрема творчість Л. Андреєва, В. Брюсова, І. Буніна, В. Вересаєва, О. Купріна, О. Се­­рафимовича, О. Толстого), театр, рос. і укр. драматургію (ст. «Со­в­­ременный малорусский театр (Письмо из Петербурга)» // ж. «Ки­­евская старина», 1904, кн. 10), творчість зарубіж. письменників. Авторка рец. на 1-й том творів М. Коцюбинського («Речь», 1912, № 23). Спогади К. не опубл. і втрачено.

Пр.: Поборница справедливости (Эли­­­за Ожешко). 1906; Новая жизнь: Крит. статьи. 1911; Критические этюды. 1912; Женские силуэты (Писатель­­ни­цы и артистки). 1912 (усі – С.-Пе­тербург).

Літ.: Семенов М. Тайна суровой кри­тикессы // Петрогр. вечера. Петроград, 1915. Кн. 4; Судьбы русского реализма нач. ХХ в. Ленинград, 1972.

І. Д. Бажинов


Покликання на статтю