Гошкевич Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Гошкевич Віктор Іванович

ГОШКЕ́ВИЧ Віктор Іванович (09(21). 03. 1860, Київ – 02. 03. 1928, Херсон) – археолог, громадський діяч. Чл. Київ. духовно-археол. т-ва при Київ. духов. академії (1889), дійс. чл. Одес. т-ва історії та старожитностей (1896), чл.-кор. Моск. археол. т-ва (1914), дійс. чл. Всеукр. археол. ком-ту. Герой Праці (1922). Закін. Київ. духовну семінарію, протягом 1882–85 навч. на матем. та істор.-філол. ф-тах Ун-ту св. Володимира у Києві, де у 1880–83 працював обчислювачем астроном. обсерваторії. Студіював давню і церк. історію, археологію та археографію під кер-вом В. Антоновича та М. Петрова. У 1888 брав участь в розкопках у Черкас. повіті; 1889 – відкрив залишки замку князя Симеона Олельковича, локалізував літописне м. Городець. У 1890–1905 – секр. Херсон. губерн. статист. ком-ту; водночас у 1898–1911 – секр. Херсон. губерн. ученої архів. комісії; 1898–1907 – видавець і ред. щоден. г. «Юг». Систематично здійснював археол. розкопки у Херсон. і Таврій. губерніях (1890–1914), зокрема від 1895 виявив і дослідив 50 стародав. городищ; 1913 вивчав Кам'янську Січ, розкопав Цареву Могилу побл. м. Кривий Ріг. 1890 заснував Музей старожитностей Херсон. краю (нині Херсон. обл. краєзнав. музей), який очолював до 1925, водночас від 1917 викладав у Херсон. ІНО істор. краєзнавство.

Пр.: Замок князя Симеона Олельковича и летописный Городец под Киевом. К., 1890; Клады и древности Херсонской губернии. Хн., 1903. Кн. 1; Монеты и медали // Летопись музея. Вып. 1. Хн., 1910; Древние городища по берегам низового Днепра. С.-Петербург, 1913; Раскопки в имении Ф. Агаркова // Летопись музея. Вып. 5. Хн., 1915.

Літ.: Писаренко Е. Ю. Вчений – Герой Праці: До 110-річчя від дня народження В. І. Гошкевича // УІЖ. 1970. № 4; Оленковський М. П. Гошкевич Віктор Іванович // Відомі херсон. учені-археологи. Хн., 2000.

К. Д. Чорна


Покликання на статтю