Грищенко Валентин Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Грищенко Валентин Іванович

ГРИ́ЩЕНКО Валентин Іванович (27. 11. 1928, Харків – 03. 01. 2011, там само) – акушер-гінеколог, фахівець у галузі кріобіології. Син Івана, батько Ольги Грищенків. Д-р мед. н. (1964), проф. (1967), акад. НАНУ (1988). Засл. діяч н. і т. України (1993). Держ. премії України в галузі н. і т. (1977, 2002). Премії ім. В. Снєгирьова АМН СРСР (1982), РМ СРСР (1991), ім. О. Богомольця НАНУ (1993). Держ. премія СРСР (1986). Ордени «За заслуги» 3-го (1997) та 2-го (2002) ступ., князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2008). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. мед. ін-т (1951). Відтоді – в Укр. НДІ охорони материнства та дитинства (нині Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків АМНУ, Харків): 1956–57 – ст. н. с.; від 1957 – у Харків. мед. ун-ті: 1965–83 – проректор з наук. роботи, водночас від 1968 – зав. каф. акушерства та гінекології; одночасно від 1983 – дир. Ін-ту проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ (Харків). Голова Укр. т-ва кріобіології і кріомедицини (від 1994), мед.-біол. секції Пн.-Сх. наук. центру НАНУ. Гол. ред. ж. «Проблемы криобиологии» (від 1989). Наук. дослідження: патогенез і лікування гестозів вагітних, проблеми перинатології, гіпоксія та гіпотрофія плода і новонародженого, регуляція пологової діяльності, репродукція людини, питання планування сім’ї. Автор методів кріоконсервації сперми та ембріонів людини. Під кер-вом Г. розроблено методи індукції та стимуляції пологової діяльності з застосуванням холодових факторів, нові технол. підходи в діагностиці і лікуванні гінекол. патології з використанням лапароскопії, вперше в Україні застосовано нові методи штуч. запліднення (зокрема й поза організмом), обґрунтовано способи клітин. та тканин. терапії.

Пр.: Современные методы диагностики и лечения позднего токсикоза беременных. К., 1977; Антенатальная смерть плода. Москва, 1978 (співавт.); Роль эпифиза в физиологии и патологии женской половой системы. Х., 1979; Научные основы регулирования рождаемости. К., 1983; 1988; Криоконсервация репродуктивных клеток. К., 1986 (співавт.); Гемопоэтические клетки эмбриональной печени. К., 1988 (співавт.); Криобиология и проблемы бесплодия. К., 1990 (співавт.); Криобиология. К., 1992 (співавт.); Перинатальная гипоксия. Х., 1993 (співавт.); Клінічна фармакологія: Навч. посіб.: У 2 т. Х., 1995 (співавт.); Гинекология: Учеб. Ростов-на-Дону, 2002 (співавт.).

Літ.: До 60-річчя з дня народження Валентина Івановича Грищенка // ПАГ. 1989. № 2; 27 ноября 1998 г. исполнилось 70 лет В. И. Грищенко // Фармаком. 1998. № 2; Медведь В. Интервью с академиком В. И. Грищенко // Лікування та діагностика. 2003. № 3; Вчені ХДМУ; Выдающиеся педагоги ВШ Харькова; Історія ХДМУ.

В. В. Бойко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. В. Бойко . Грищенко Валентин Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31858 (дата звернення: 19.05.2021)