Громадська думка — Енциклопедія Сучасної України

Громадська думка

«ГРОМА́ДСЬКА ДУ́МКА» – міська газета. Виходить щотижня у м. Комсомольськ Полтав. обл. укр. і рос. мовами. Засн. у березні 1991 міською радою. Наклад – 2,5 тис. прим. Розповсюджується на тер. Комсомольська і навколиш. сіл. Висвітлює соц.-екон., громад.-політ. і культурне життя міста, роботу міської ради та її виконкому. Додаток «Телетиждень» друкує програму телепередач, рекламу, оголошення, сканворди; включає сторінку для дітей. Гол. ред. – В. Цегеля (від 1991).

Т. Ю. Терен


Покликання на статтю