Гросгейм Олександр Альфонсович — Енциклопедія Сучасної України

Гросгейм Олександр Альфонсович

ГРОСГЕ́ЙМ Олександр Альфонсович (23. 02(06. 03). 1888, с. Лихівка Верхньодніпров. пов. Катеринослав. губ., нині смт П'ятихат. р-ну Дніпроп. обл. – 04. 12. 1948, Ленінград, нині С.-Петербург) – біолог. Брат М. Гросгейма. Д-р біол. н. (1935, без захисту дис.). Акад. АН Азерб. РСР (1945) та СРСР (1946). Премія ім. В. Комарова АН СРСР (1946), Сталін. премія (1948). Держ. нагороди СРСР. Навч. у Харків. ун-ті (1907–11), закін. Моск. ун-т (1912). У 1914–26 – співроб. Тифліс. ботан. саду (нині Тбілісі). 1927–30 – ботанік Наркомзему з вивчення пасовищ Азерб. РСР (Баку); 1932– 36 – зав. сектору ботаніки Азерб. відділ. Закавказ. філії АН СРСР (Баку); 1936–45 – дир. Ботан. ін-ту Азерб. філії АН СРСР (Баку); 1946–48 – зав. сектору Кавказ. гербарію Ботан. ін-ту АН СРСР. Водночас від 1917 працював у Тифліс. політех. ін-ті (1926–30 – доц.), від 1927 – в Азерб. ун-ті (Баку, 1934–46 – зав. каф. морфології та систематики вищих рослин), 1930–46 – в Азерб. пед. ін-ті (зав. каф. ботаніки), 1947–48 – у Ленінгр. ун-ті (зав. каф. морфології та систематики вищих рослин). 1903–10 здійснив низку експедицій в околицях Катеринослава (нині Дніпропетровськ), а також у Пн. Крим (Ялта). Осн. напрям наук. діяльності – вивчення систематики та географії квітк. рослин Кавказу. Запропонував нову філогенет. систему квітк. рослин. На честь Г. названо рід та багато видів рослин.

Пр.: Краткий отчет об экскурсии на Черноморское побережье // Вест. Тифлис. ботан. сада. 1914. Вып. 33; Флора Екатеринославской губ. I Высшие споровые – голосеменные – однодольные. Юрьев, 1917; Флора Кавказа: В 7-и т. 2-е изд. Баку, 1939–45. Т. 1–3; Москва; Ленинград, 1950–62. Т. 4–6; Москва, 1967. Т. 7; Растительные ресурсы Кавказа. Баку, 1946; Определитель растений Кавказа. Москва, 1949.

Літ.: Сосновский Д. И. Академик А. А. Гроссгейм: К 60-летию со дня рожд. // БЖ. 1948. Т. 33, № 3; Ильинская И. А., Кирпичников М. И. Воспоминания об А. А. Гроссгейме // Там само. 1949. Т. 34, № 3; Александр Альфонсович Гроссгейм (1888–1948). Москва; Ленинград, 1953.

О. С. Горбулін


Покликання на статтю