Грушевська Ольга Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Грушевська Ольга Олександрівна

ГРУШЕ́ВСЬКА Ольга Олександрівна (дівоче – Парфененко; псевд. – Ол. Олександренко; 04(16). 01. 1878, м. Шуя, нині Іванов. обл., РФ – 17. 05. 1961, Київ) – історик і літературознавець. Дружина О. Грушевського. Закін. Вищі жін. курси у Києві (після 1906), С.-Петербур. правничоістор.-літ. курси (1914). Слухала 1915–17 лекції з мовознавства в Петрогр. ун-ті (нині С.-Петербург) у проф. О. Шахматова, І. Бодуена де Куртене, Л. Щерби, В. Перетца, з бібліотекознавства – при б-ці РАН. Підготувала дослідж. «Язык южнорусских грамот 14–15 вв.» (не опубл.). Від 1917 проживала в Києві. 1918–25 – пом. бібліотекаря Укр. ун-ту, бібліотекар Київ. ІНО; 1925–27 – співроб. б-ки істор.-філол. відділу ВУАН; одночасно 1919–30 – н. с. Істор.-геогр. комісії та Комісії для складання істор.-геогр. словника укр. земель при ВУАН. Від 1931 – бібліотекар Київ. хім.-технол. ін-ту. Зберегла та передала архів Грушевських до ЦДІА (1956). Авторка розвідок у галузі шевченкознавства, зокрема «З петербурзьких років Шевченка (1838–43)» та «Оксана», опубл. у «Шевченківському збірнику» (С.-Петербург, 1914); низки праць з історії Києва 18 ст.

Пр.: Шевченко і Куліш // Шевченків. збірник. С.-Петербург, 1914. Т. 1; З діяльності Куліша в 1850-х роках // Наук. зб. за рік 1924. К., 1925; Київська форпостна лінія // Істор.-геогр. зб. К., 1927. Т. 1; Київські суперечки з приводу шинкування // Наук. зб. за рік 1928. К., 1928; Гетьманські універсали м. Києву // Істор.-геогр. зб. К., 1928. Т. 2; З історії кріпацтва в ХVІІІ в. на Гетьманщині // Там само; З минулого м. Стародуба // Там само. 1929. Т. 3.

Літ.: Верба І. Родина Грушевських в українській історичній науці 1920-х рр. // УІЖ. 1996. № 5; Матяш І. «Бажаю всього найкращого і спокою і радости» (Листи Катерини Грушевської до Олександри і Ольги Грушевських) // Пам'ятки: Археогр. щоріч. 2003. Т. 4.

С. І. Білокінь


Покликання на статтю